Internet

Přibývá lidí, kteří přestávají věřit neutralitě vědy a techniky, predátorsky orientované ekonomice, politice i právu.

http://www.scientistswarning.org

Naše poslání – ochrana a zachování života na Zemi

Uvědomujeme si, že lidstvo zabloudilo v králičí díře jako Alenka v říši divů, a nezdá se, že umí najít cestu ven. Na vině je kvazi-náboženské přesvědčení spotřebitelského světa, podporované manažery reklamy, bankéři, ekonomy, generálními řediteli korporací, politiky a dalšími. Vytvořili jsme vadný "operační systém", který trvá na nekonečném a stále rychlejším růstu navzdory ekologickým nákladům - a to je zejména ničení přírody. Ti, kteří podepsali nebo schválili varování vědců prostřednictvím této webové stránky, jasně pochopili, co je špatné a jak musíme změnit naše směřování, abychom se vyhnuli nejhorší ekologické destabilizaci, kterou jsme způsobili Matce Zemi. Všichni jsme proto de facto členy toho, co nazýváme Unií zainteresovaných občanů Země.

"Svět bude muset začít naslouchat názorům opravdových vědců a ne těm, kteří jsou placeni, aby ospravedlnili pochybný ekonomický rozvoj." – Greer Hart


http://www.graememaxton.com/

Graeme Maxton je úspěšný autor, mluvčí a spisovatel se zaměřením na největší výzvy, kterým čelí lidstvo – změna klimatu, zhoršování životního prostředí, nerovnost, nezaměstnanost a chudoba. Je ředitelem Kampaně proti fosilním energiím a členem Římského klubu, kde byl generálním tajemníkem od roku 2014 do roku 2018. Knihu „Reinventing Prosperity: Řízení hospodářského růstu s cílem snížit nezaměstnanost, nerovnost a změnu klimatu“ napsal spolu s Jorgenem Randersem. V roce 2018 vyšla jeho nejnovější kniha „Změna! Proč potřebujeme radikální obrat“.

Seznam úloh (z knihy ZMĚNA!)


Nestrácajme čas! – nestracajmecas.sk


Nemáme čas – wedonthavetime.org

Už neřešíme otázku, zda klimatická změna a nadměrné využívání ekologických zdrojů vedou nebo nevedou ke katastrofě.

"Nyní je otázkou jen rozsah té katastrofy a zda způsobí nebo nezpůsobí kompletní rozpad lidského společenství."

To je to, co musíme řešit tady a teď. Klimatická změna již probíhá. Různé formy života vymírají děsivým tempem. Dochází a bude docházet ke ztrátám na lidských životech. Musíme najít řešení a musíme změnit naše směřování. TEĎ.

Nemáme čas, abychom jen čekali; musíme jednat. TEĎ.


http://www.fdnearth.org/

Foundation Earth is a think tank that goes beyond research to put ideas into action. This is our humble beginning. Our mission is to bring an earth-centered economy into reality through a major rethinking of society implemented via outreach campaigns.


http://www.clubofbudapest.cz

Mezinárodní think-tank The Club of Budapest (Budapešťský klub) vznikl v roce 1993 z podnětu Ervina László, zakladatele systémové filosofie a vůdčího teoretika integrálního myšlení, jako partnerská organizace Římského klubu, v němž László dlouhá léta aktivně působil. Jedná se o mezinárodní neformální společenství tvůrčích lidí ze sféry vědy, umění, literatury a kultury, orientující se na podporu a rozvoj nových celostních způsobů myšlení a etiky, adekvátních výzvám, jimž dnes jako lidstvo globálně čelíme. Klub motivuje lidi, aby pomocí vysoce cílevědomých a koordinovaných, a přesto autonomně řízených projektů rozvíjeli své vědomí. Tyto projekty jsou realizovány s podporou a aktivní participací jeho členů, vyslanců a správců, i prostřednictvím celosvětové sítě regionálních center.


http://futureoflife.org/

Future of Life Institute catalyzes and supports research and initiatives for safeguarding life and developing optimistic visions of the future, including positive ways for humanity to steer its own course considering new technologies and challenges.


http://www.hnutiduha.cz/

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Svých výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.


http://www.filmsforaction.org/

A comunuty-powered learning library and alternative news center for people who want to change the world.


http://ifg.org/

THE INTERNATIONAL FORUM ON GLOBALIZATION (IFG) is a North-South research and educational institution composed of leading activists, economists, scholars, and researchers providing analysis and critiques on the cultural, social, political, and environmental impacts of economic globalization.